Jeg er en allsidig arkitekt med spisskompetanse på interiørarkitektur og planarbeid. Min tilnærming er analytisk og metodisk med fokus på retorikk både visuelt og i tekst.

Siden jeg fullførte mastergraden i interiørarkitektur ved KHIB i 2008 har jeg arbeidet ved flere kontorer i Bergen, hovedsakelig med interiørarkitektur og planarbeid.

Interiør: Mitt spesiale er arbeidsplassarkitektur og organisasjonsutvikling gjennom flytteprosjekter/endrede lokaler.

Jeg har også arbeidet mye med offentlige utlysninger, beskrivelser og evalueringer og har god kunnskap om lovverk og teknikker for dette.

Plan: Jeg har arbeidet mye med tekst og analyse i planarbeid, kan relevant metodikk og arbeider selvstendig. Min interesse for feltet øker stadig, og jeg vil gjerne lære enda mer.

Annet: Jeg har også utgitt en roman (Schibsted, 2015) og er en aktiv blogger og samfunnsdebattant. Mine ferdigheter som skribent har vist seg å være svært nyttige i mange deler av arkitektyrket.

Les mer om meg som forfatter og skribent på min blogg.