Plan og analyse

I min karriere har jeg arbeidet mye med plan og regulering. Den kompetansen jeg har opparbeidet meg har jeg kombinert med egenskaper tilegnet gjennom mitt virke som forfatter, og kombinasjonen har vist seg å være meget nyttig i planarbeid.

fenomenologisk
Håndtegnet illustrasjon fra fenomenologisk analyse

Jeg er analytisk og metodisk anlagt, språksterk og retorisk bevisst. Disse egenskapene har jeg benyttet og utviklet i planarbeidet. Som planmedarbeider har jeg utarbeidet rapporter og analyser som er nødvendige for reguleringsprosessen. Reguleringsarkitekten gir meg de nødvendige opplysninger om sine grep, og med dette utgangspunktet arbeider jeg selvstendig og leverer overbevisende beskrivelser.

Jeg utarbeider også planbeskrivelser, stedsanalyser, landskapsanalyser, ROS-analyser, kulturminneanalyser og lignende. Jeg kan også skrive bestemmelser og bidra med annet i planarbeidet, og er i ferd med å opparbeide meg all kompetansen til en reguleringsarkitekt.

Av metodikk behersker jeg DIVE-analyse (metode for kulturminneanalyse) fenomenologisk stedsanalyse, Miljøverndepartementets metode for landskapsanalyse m.m. Jeg kjenner Forskrift for konsekvensanalyser godt og har erfaring fra flere metoder for å utarbeide KU.

skjermbilde-2017-02-02-kl-19-23-30
Illustrasjon fra forenklet stedsanalyse

Som regel tilpasser jeg metodikken etter oppgaven. Om det trengs kan jeg utvikle egen metodikk eller selvstendig tilegne med ny metodikk.

Last ned eksempler på mitt arbeid:

Eksempel på kulturminnedokumentasjon

Eksempel DIVE-rapport

Eksempel planbeskrivelse

Eksempel fenomenologisk stedsanalyse