Oversikt prosjekter

 

Utvalgte prosjekter

Regulering Solegård

Felt: Plan og regulering

År: 2017

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: Vurdere og beskrive behov for Konsekvensutredning.


 Helse Bergen, midlertidig barneklinikk

Felt: Interiør, offentlige anskaffelser

År:2016

Størrelse: 8000 m2

Rolle: Interiørarkitekt og anbudsansvarlig

Beskrivelse: Vi innredet Midlertidig barneklinikk/Haukeland sykehus. Oppdraget omfattet behovskartlegging og -analyser, utforming av møbleringskonsept, detaljert beskrivelse og kravspesifikasjon og evaluering av tilbud.


Solli DPS

Felt: Plan og regulering

År: 2016

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: Reguleringsarbeid i forbindelse med større utbygging. Jeg skrev en omfattende kulturhistorisk analyse.


Reguleringsplan Natlandsbotnen

År: 2016

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: Reguleringsarbeid i forbindelse med boligutbygging. Jeg skrev en landskapsanalyse for området som inneholder hule eiker.


Konkurransetilsynet og KOFA

Felt: Interiør, offentlige anskaffelser

År: 2014-2016

Størrelse:3 500 m2

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Beskrivelse: Konkurransetilsynet og KOFA flyttet inn i helt nye kontorlokaler. Oppdraget innebar konseptutvikling, innredning og møblering, organisasjonsanalyse og -utvikling. Interiørarkitekten var prosjektansvarlig ved kontoret og fungerte også som teknisk byggrådgiver for kunden.


Regulering Ågotnes

Felt: Plan og regulering

År: 2015

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: Detaljregulering av boligområde på Ågotnes. Jeg skrev planbeskrivelse og bestemmelser m.m.


Østre Nattlandsfjellet

Felt: Plan og regulering

År: 2015

Beskrivelse: Konsulent for tekst og beskrivelser.


Universitetet i Bergen

Felt: Interiør, rådgivning

År: 2015

Rolle: Kursleder/rådgiver

Beskrivelse: Kommunikasjonsavdelingen ved UIB flyttet inn i nye lokaler og gikk fra cellekontorer til åpne landskaper. For å sikre at prosessen gikk smertefritt ønsket de støtte i form av behovskartlegging og organisasjonsutvikling før flytting. Jeg utviklet og ledet en workshop med nettbaserte forundersøkelser for å hjelpe dem i overgangen.


Sildesalgslaget

Felt: Interiør

År: 2015-2016

Størrelse: 1500 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Total rehabilitering av kontorlokaler. Prosjektet startet med en mulighetsstudie hvor vi foreslo total omorganisering av arealene. Prosjektet vil gi store gevinster i form av forbedrede arbeidslokaler, arealeffektivisering og leieinntekter fra frigjort areal.


Sund Ungdomsskule

Felt: Interiør

År: 2015

Størrelse: 1400 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Utvikling  av farge- og matearialkonsept


Skostredet kulturhotell

Felt: Interiør

År: 2015

Størrelse:2500 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Skostredet kulturhotell er rehabilitering av fem verneverdige bygninger midt i Bergen sentrum. Her ønsker eierene å lage et hotell. Jeg arbeidet med konseptutvikling og historiefortelling og utredet ulike forretningskonsept m.m.


SMISO Hordaland

Felt: Interiør

År: 20132014

Størrelse: ca. 500 m2

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Beskrivelse: Behovsanalyse og mulighetsstudie for ombygging og tilpasning av lokaler, ledet fram til innredningskonsept og ferdige planløsninger. Kunderådgivning og støtte i samtaler og forhandlinger med utleier. Utforming av kravspesifikasjon for lokalene.


Conoco Phillips

Felt: Interiør

År: 2013-2014

Størrelse: Ca. 300 arbeidsplasser

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Beskrivelse: Som fast interiørarkitekt servet jeg oljebedriftens stadige behov for endringer og omdisponeringer av lokalene.


KPMG

Felt: Interiør

År: 2014

Størrelse: 400m2

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Beskrivelse: Mulighetsstudie for totalrenovering av lokaler


Rederiet Stenersen

Felt: Interiør

År: 2014

Størrelse: 24 arbeidsplasser med tilhørende fasiliteter

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Beskrivelse: Interiørarkitekt


Odfjell Eiendom for leietager

Felt: Interiør

År: 2013

Størrelse: 500 arbeidsplasser og tilhørende fasiliteter

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Oppdragsgiver deltok i privat konkurranse for å tilby utleielokaler til et av Norges ledende konsulentbyrårer. Vi utformet interiørløsningene.


DnB Næringseiendom

Felt: Interiør

År: 2013

Størrelse: 300m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Mulighetsstudier for leietager.


Tide Buss

Felt: Interiør

År: 2013

Størrelse: 55 arbeidsplasser og kantine

Rolle: Interiørarkitekt

Omfang: Mulighetsstudie og utredning av tilbygg


COWI Bergen

Felt: Interiør

År: 2013

Størrelse: 1800 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Overgang fra cellekontorer til åpne landskaper. Mulighetsstudie, raffinering av forslag og utarbeidelse av interiørkonsept.


Bjølvefossen Kulturhistorie

Felt: Plan og regulering

År: 2013

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: I forbindelse med rivnigsbeslutning for ungdomsskolen på stedet ble det bestilt en grundig kulturhistorisk analyse av bygda. Jeg utførte denne etter forenklet DIVE-metodikk.


Arna Urban

Felt: Plan og regulering

År: 2013

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: Detaljregulering for boligutbygging i Arna. Jeg skrev planbeskrivelse med kulturhistorisk analyse, landskapsanalyse m.m.


Rosendal Ungdomsskule

Felt: Interiør, offentlige anskaffelser

År:2012

Størrelse: 2500 m2

Rolle: Interiørarkitekt og anbudsansvarlig

Beskrivelse: Anskaffelse av løst inventar. Jeg utformet beskrivelser og evaluerte tilbud i en utfordrende prosess.


Kongesalen

Felt: Interiør

År: 2011

Størrelse: 134 m2

Rolle: Prosjektansvarlig arkitekt

Beskrivelse: Rehabilitering av festlokale/møtesal hos BKK Masfjorden. Overflatebehandling og akustikkforbedring.


Ny bruk av kraftstasjon

Felt: Interiør

År:2009

Størrelse: 650 m2

Rolle: Prosjektansvarlig interiørarkitekt

Omfang: Konseptuell mulighetsstudie for totalrenovering av gammel kraftstasjon til kulturhus


Betanien Psykiatriske Sykehus

Felt: Interiør

År: 2009

Størrelse: 1200 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Total innvendig ombygging av kontorlokaler.


Vaksdal flerbrukshall

Felt: Plan og regulering

År: 2009

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: En gammel kraftstasjon ble bygget om til flerbrukshall, og prosjektet forutsatte delvis riving. I en konfliktfylt prosess med konservatoriske myndigheter utførte jeg en grundig kulturhistorisk analyse etter DIVE.metoden. Denne gikk inn som en del av dokumentasjonsvernet.


Stedsanalyse Fotlandsvåg

Felt: Plan og regulering

År: 2009

Rolle: Plankonsulent tekst/analyse

Beskrivelse: I forbindelse med detaljregulering av boligfelt utførte jeg en fenomenologisk stedsananlyse.


Hospitalet Betanien

Felt: Interiør

År: 2008

Størrelse: 4500 m2

Rolle: Interiørarkitekt

Beskrivelse: Utforming av fargeholdning og overflatebehandling