Sild Invest

Prosjektet startet med en mulighetsstudie hvor vi foreslo total omorganisering av arealene. Prosjektet gir store gevinster i form av forbedrede arbeidslokaler, arealeffektivisering og leieinntekter fra frigjort areal.

Sildesalgsarealet er en virksomhet med særegen struktur. De forskjellige avdelingene har mangeartede og spesialiserte oppgaver som stiller forskjellige og spesifikke krav til det fysiske arbeidsmiljøet.

Organisasjonen er avhengig av god kommunikasjon mellom avdelingene, men dette er vanskelig i dagenes lokaler hvor avedelingene er spredt over to plan. Sildesalgslaget er i stadig utvikling, noe som har ført til en effektivisering og nedbemanning. Dagens lokaler er derfor upraktisk store.

Den innledende mulighetsstudien avdekket et stort behov for omorganisering av lokalene, og i tillegg store muligheter for arealeffektivisering og frigjøring av utleieareal.

Gjennom grundige analyser av virksomheten og de enkelte avdelingers behov har vi utviklet en løsning som ivaretar alles behov.
Planløsningen samler avdelingene rundt salgsavdelingen, selve kjernen i organisasjonen. Kommunikasjonsmulighetene forbedres ved at alle avedlinger samles på et plan, i skreddersydde løsninger som sørger for god flyt i lokalene.

Løsningen gjør det også mulig å skille ut et større areal til utleie, og åpner for flerbruksmuligheter i Sildesalgslagets møteromspool.
Planløsningen er også utformet med en generalitiet og fleksibiliet som ivaretar Sildesalgslagets framtidige behov.